سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه مجمع الفکر الاسلامی 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز دائرة المعارف 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1345/07/01 
1357/03/31 
ادبيات عرب و فقه 
تدریس 
حوزه علميه بابل 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب و فقه